podwyższanie kwalifikacji mieszkańców małopolski w zakresie it
Print small medium large

Nowi e-Obywatele w Myslenicach

Mysleniccy uczestnicy szkoleń podwyższających kwalifikacje IT mieszkańców Małopolski odebrali certyfikaty ECDL e-Obywatel i ECDL Start podczas uroczystości w Gimnazjum nr 3 w Myślenicach w dniu 17 grudnia 2012 roku. 

----------------------------------------------

Konferencja 'Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT' - podsumowanie realizacji projektu

10 grudnia 2012 roku w nowej siedzibie Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy ul. Kawiory 21 odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu realizacji projektu „Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT', dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

----------------------------------------------

Zakończenie realizacji szkoleń podwyższających kwalifikacje IT mieszkańców Małopolski

284 osoby podniosły kompetencje IT podczas szkoleń podwyższających kwalifikacje IT mieszkańców Małopolski, realizowanych w ramach projektu systemowego Województwa Małopolskiego. 219 spośród nich zdobyło niezalezny certyfikat potwierdzający uzyskane umiejętności. 

----------------------------------------------
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
www.malopolska.pl
Unia Europejska
Wrota Małopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel. 012-63-03-515, fax. 012-63-03-503, www.malopolskie.pl